Årets stipendiater utsedda

Foto: Mostphotos

Onsdag 25 september 2019 delades utbildningsförvaltningens stipendium för mycket goda studieresultat i grundskolan ut till totalt 34 ungdomar.

För att bli aktuell för stipendiet ska eleven ha slutbetyg från årskurs 9 i en kommunal eller fristående skola i Haninge. Kravnivån är minst 325 meritpoäng (av 340 möjliga). Stipendiet består av ett diplom och ett presentkort på 5 000 kr. 

Läs mer om stipendiet

Fokus på kunskapsresultat

För att alla elever ska få en chans att lyckas lägger Haninges kommunala grundskolor ett stort fokus på elevernas kunskapsutveckling. Skolorna mäter kontinuerligt kunskapsnivån och eleverna involveras i hög grad i sin egen lärandeprocess.

Läs mer om vårt fokus på kunskapsresultat

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019