Social- och äldreförvaltningen granskar sitt coronaarbete

Siw Lidestål, social- och äldredirektör Foto: Fredrik Hjerling

Förvaltningen tar initiativ till en utvärdering av ledningsinsatserna under coronapandemin. Social- och äldreförvaltningens verksamheter har haft ett hårt tryck under våren 2020. Förvaltningsdirektör Siw Lidestål satte ledningen i stabsläge den 25 mars. Flera verksamheter har påverkats av läget och några har tillfälligt stängts ner.

– Även om vi klarat uppdraget bra finns det alltid anledning att utvärdera, undersöka och utveckla vårt arbete. Det är därför vi ska göra den här utvärderingen, säger Siw Lidestål.

Förslaget att utvärdera förvaltningens arbete välkomnas av socialnämnden och äldrenämnden. Båda nämnderna beslutade enligt förslaget under nämndsammanträdena i juni. Utvärderingen ska visa hur förvaltningens krisledning har fungerat. Den ska även identifiera vilka delar av verksamheterna som fungerat bra och vad som behöver utvecklas. Uppdraget ska redovisas under våren 2021.

– Vi påbörjar utredningsuppdraget redan nu men det kommer att behövas gott om tid för att göra utvärderingen. Våren 2021 kommer vi ha perspektiv på denna omvälvande period, avslutar Siw Lidestål.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020