SCB:s medborgarundersökning 2019

Haninge kommun deltar vartannat år i Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökning och nu är det dags igen.

Medborgarundersökningen skickas ut till 1 600 invånare i Haninge kommun som slumpmässigt valts ut för att medverka i undersökningen.

De svar vi får kommer att ge oss ett värdefullt underlag till hur vi kan utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Läs mer om medborgarundersökningen

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2019