Så kan du spara vatten

Rent vatten Foto: ronymichaud

Grundvattennivåerna i Sverige är låga och några kommuner har redan infört bevattningsförbud. Här är några tips för en mer hållbar vattenanvändning både för dig som har egen brunn och för dig som har kommunalt vatten och avlopp.

Om du har egen brunn

 • Använd vattnet i möjligaste mån endast till hushållsbehov, dvs till mat och dryck samt för att duscha, diska och tvätta. Om ni har gott om vatten i er brunn kan ni givetvis använda vattnet även till andra behov.
 • Ta reda på kritisk nivå i din brunn och därigenom hur mycket vatten som kan användas dagligen.
 • Fundera igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Vad gör jag om brunnen sinar?

Om brunnen sinar kan du hyra eller köpa en vattentank, exempelvis en standard 1000-liters IBC-tank som är godkänd för livsmedelsförvaring. Du kan sedan anlita ett åkeriföretag som kan transportera vatten till fastigheten och fylla upp din tank. 

Tanken ska vara väl rengjord och desinfekterad innan användning. Man bör också tillsätta en produkt för vattenkonservering som gör att vattnet håller mycket längre. Rengöringsmedel för desinfektion av tanken samt vattenkonserveringsmedel finns att köpa i till exempel butiker för båttillbehör. Placera tanken om möjligt i skuggan.

Om du har kommunalt vatten

Även om det kommunala vattnet i Haninge kommun i dagsläget inte berörs av några restriktioner, är det bra för såväl miljön som privatekonomin att tänka på hur man kan spara mer på vattnet.

Särskilt under varma vår- och sommardagar är det viktigt att tänka på att vara sparsam med dricksvatten. Det går åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Därför är det av hållbarhetsskäl alltid viktigt att inte slösa på vatten.

Så kan du spara vatten 

 • Duscha istället för att bada. Gärna korta duschar där du stänger av vattnet medan du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en tillbringare med vatten i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast.
 • Vattna med kanna eller handhållen vattenslang.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Bra att veta om vatten

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten.
 • En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskintvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • I Stockholmsområdet är vattenförbrukningen som högst i maj och juni.

Mer information

Haninge kommun samverkar med myndigheter och andra kommuner i frågan. För mer detaljerad information om grundvattennivåerna i landet, besök gärna Statens geologiska instituts webbplats. Länsstyrelsen har också skapat en samlingssida med information om vattenförsörjning, vattenbrist, vad som gäller för lantbruk och djurhållning vid torka samt eldningsförbud. Se även krisinformation.se för samlad och aktuell information från berörda myndigheter.

Sgu.se
Vattensituationen i länet och hantering av torka
Krisinformation.se (Risk för vattenbrist 2019)

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2019