Renovering av bro i Jordbro försenas

Den pågående renoveringen av bron vid Haninge golfhall blir klar först i mitten på oktober. Detta är med anledning av att det under renoveringen visat sig att bron var i sämre skick än väntat. Haninge kommun renoverar tätskiktet för att bibehålla brons livslängd.

Vad innebär renoveringen för dig?

Den innebär att det tyvärr kommer att vara begränsad framkomlighet på bron. En fil stängs åt vardera håll, så från dubbelfiligt blir det enkelfiligt. Det kan också innebära att trafiken flyttas över till motsatt sida.

Renoveringen blir klar först i mitten på oktober. Detta är med anledning av det under renoveringen visat sig att bron var i sämre skick än väntat. Vägarbetena startade den 24 juni och skulle initialt ha varit klara till mitten på september.

Se området på webbkartan

renovering-jordbro-karta-nynashamn.png

renovering-jordbro-karta-nynashamn-2.png

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2019