Prata med oss om trygghet

Foto: Anen Makboul, Haninge kommun

Under hösten fortsätter lokalpolisen i Haninge och Haninge kommun de medborgardialoger om trygghet som påbörjades i våras. Första tillfället var på Haningedagen och Haninge gatufest den 14 september, nu fortsätter vi under oktober i Jordbro, Brandbergen och på äldremässan.

– Vi vill att folk ska tipsa oss om vad de tycker att vi ska prioritera för att öka tryggheten, säger Lars Backelin, kommunpolis.

Kom och prata trygghet med oss i någon av dessa medborgardialoger:

  • Jordbro – Tisdag den 8 oktober, klockan 16–18 på Hurtigs torg
  • Brandbergen – Onsdag den 9 oktober klockan 16–18 i Brandbergen centrum vid gångvägen
  • Äldremässan – Torsdag den 10 oktober i Haninge kommunhus

I medborgardialogerna är tanken att medborgare ska få framföra sina synpunkter och önskemål för att öka tryggheten och komma tillrätta med eventuella problem i aktuellt område.

– Enligt den senaste trygghetsmätningen är Haningeborna trygga. Dock är undersökningen inte så detaljerad så vi ser medborgardialogen som ett viktigt komplement, säger Ulrica Berglöf Lilja, trygghetssamordnare Haninge kommun.

Det här är en del av det Medborgarlöfte som finns mellan lokalpolisen Haninge/Nynäshamn och Haninge kommun som säger att representanter från polisen tillsammans med kommunen ska möta medborgarna i de olika kommundelarna i Haninge.

Tips från medborgare ger effekt för ökad trivsel i Haninge

Under vårens medborgardialoger i Västerhaninge, Tungelsta och på Poseidons torg mottogs bland annat förslag om ökad synlighet av poliser. Man vill se poliser som till fots rör sig i centrumanläggningar, på allmänna, centrala platser och vid kollektiva knutpunkter. Det kom också förslag om förenklade kontaktvägar till kommunen. Besökarna förmedlade också en oro kring högljudda och stökiga ungdomar i grupp.

– Vårt mål från polisen är att öka vår synlighet genom ökad närvaro med bil och fotpatrullering på platser där allmänheten rör sig frekvent för att på så sätt öka den upplevda tryggheten och också få en mer personlig kontakt med kommunens invånare, säger Lars Backelin.

– Det finns redan nu åtgärder som motsvarar de inkomna förslagen som till exempel införandet av fältassistenter och föreningsdriven nattvandring, säger Ulrica Berglöf Lilja.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020