Ny e-tjänst för bygglov

Foto: Mostphotos

Som ett led i att ständigt förbättra servicen till våra kunder, har Haninge kommun lanserat en ny e-tjänst. Utöver ett mer användarvänligt gränssnitt innehåller den nya e-tjänsten ett flertal nyheter; den har stödtexter för varje delmoment och när ansökan/anmälan har skickats in förklaras processen därefter.

Numera kan den sökande också följa sitt ärende, skicka meddelanden till handläggare som besvaras via e-tjänsten samt se och komma åt handlingar som denne har skickat in. Även beslut kommer att kunna ses via denna portal. Eftersom portalen är personlig så kommer alla tidigare lov och anmälningar att vara tillgängliga flera år framöver.

- Vi har redan nu fått många positiva reaktioner såväl från företagare som privatpersoner på den nya e-tjänsten, säger Henrik Höglund, biträdande bygglovschef.

Den nya e-tjänsten är ett led i arbetet att förbättra servicen till Haninge kommuns kunder. Haninge kommun är en av de kommuner som bygger mest i länet, vilket också har medfört att det varit svårt att hinna med hanteringen av alla bygglov. Med hjälp av insatser avseende bemanning samt snabbare och tydligare hantering av ärenden har handläggningstiderna förkortats avsevärt.

Inom kort lanserar även Haninge kommun förbättrade bygglovssidor på haninge.se med enklare navigering samt tips och råd inför ansökan om bygglov samt anmälan.

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 juni 2019