Mycket bra resultat vid kontrollköp av cigaretter i Haninges butiker

Under hösten har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomfört kontrollköp av cigaretter. Detta görs för att följa upp om butikerna kontrollerar ungdomars ålder vid köp av cigaretter.

I Haninge gjordes kontrollköp i 35 butiker. Vid provköpstillfället sålde endast 4 butiker cigaretter till ungdomar utan att be om legitimation. Som jämförelse fick samma ungdomar köpa cigaretter i 16 av 56 butiker i en närliggande kommun.

Läs mer om tillsynsarbete på smohf.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020