Inget traditionellt studentfirande i Haninges kommunala gymnasieskolor

Studenter Foto: MostPhotos

De kommunala gymnasieskolorna i Haninge, Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Beslutet gäller samtliga kommunala gymnasieskolor i Stockholms län samt Håbo kommun och är ett gemensamt beslut som fattats av utbildningscheferna i Stockholms län, beslutet omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av coronaviruset. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer. 

– Det känns jättetråkigt att våra studenter inte kommer få ett traditionellt studentfirande i år, i nuläget finns det tyvärr ingen möjlighet att arrangera det och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge kommun. Men kommer det nya besked från Folkhälsomyndigheten som möjliggör ett vanligt studentfirande, så kommer ett nytt beslut att tas. 

Om det går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni, som till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i betydligt mindre grupper, är något Haninge kommun just nu funderar på.

– Vi kikar på att hitta alternativa lösningar som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi säkerställer att vi inte bidrar till smittspridningen i samhället. Samtidigt vill vi ge studenterna en så fin och värdig avslutning som möjligt under rådande omständigheter, säger Robert Aspfors, gymnasie- och vuxenutbildningschef i Haninge kommun.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020