Har du frågor om coronaviruset?

Foto: Mostphotos

Vi rekommenderar dig att följa Folkhälsomyndighetens webbplats för att uppdatera dig om coronaviruset. Myndigheten är ansvarig för Sveriges smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning och vanliga frågor och svar.

Haninge kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras.
 

  • Region Stockholm har beredskap för provtagning och vård ifall någon person skulle visa sig bära på det nya coronaviruset.
  • Smittskydd Stockholm följer nära tillsammans med andra myndigheter utvecklingen av det nya coronaviruset.
  • Av de patienter som hittills har testats i länet har ingen visat sig ha det nya coronaviruset.

Kontaktuppgifter till Region Stockholm

Invånare i behov av vård eller med frågor om coronaviruset ringer: 1177 (bemannad dygnet runt). Där får man råd och vägledning av erfarna sjuksköterskor om när och var man bäst får vård. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om man har symptom. Vid livshotande tillstånd är det 112 som gäller.

Om hur hälso- och sjukvården hanterar coronaviruset

Hälso- och sjukvården har stor vana att hantera olika typer av infektionstillstånd orsakade av bakterier eller virus. Både ambulanssjukvården, vårdgivare, akutmottagningar och infektionskliniker har instruktioner för hur de ska agera om de möter patienter som skulle kunna misstänkas ha det nya coronaviruset. Sammantaget har regionen en planering för att ta hand om patienter om någon skulle vara smittad av coronavirus.

Om det skulle behövas kommer patienterna kunna tas om hand på ett bra sätt på en infektionsklinik som är specialiserade på att vårda patienter med infektioner och minska risken för smittspridning.

Relevanta länkar:

1177.se - om det nya coronaviruset

sll.se - om det nya coronaviruset

vardgivarguiden.se - om det nya coronaviruset

Folkhalsomyndigheten.se frågor och svar om nytt coronavirus

European Centre for Disease Prevention and Control

 

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2020