Gångtunneln mellan pendeltågsstationen och Poseidons torg stängd vecka 6-14

Foto: Haninge kommun. Kartan visar alternativa vägar när gångtunneln hålls stängd.

Under vecka 6 till och med vecka 14 kommer gångtunneln mellan pendeltågsstationen och Poseidons att vara stängd. Det kommer att finnas hänvisningsskyltar till de två alternativa vägarna Eskilsvägen och Rudsjöterrassen.

Det kommer vara möjligt att gå mellan pendeltågsstationen och Poseidons torg från vecka 14. Då kommer det att finnas byggstängsel utmed båda sidorna av gångvägen medan arbetet med att etablera den nya Stationsgången fortsätter.

STATIONSGÅNGEN

Stationsgången_800x450.jpgDen nya Stationsgången kommer att vara färdig i sin helhet med öppna ytor och trevliga mötesplatser under år 2021 (illustration, visionsbild: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor).

HANINGETERRASSEN

Arbetet med att skapa en attraktiv, levande och trivsam stadskärna pågår för fullt. Haningeterrassen som nu byggs, ska rymma en ny modern bussterminal, 600 lägenheter, vårdlokaler samt plats för service och handel.

Läs mer om Haningeterrassen

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 januari 2020