Pengar att söka för verksamheter riktade till barn och unga

Haninge kommun förvaltar en social samfond sedan 1984-12-13. Samfonden är en sammanslagning av en rad mindre donationsfonder.

Avkastningen ska i första hand användas till att främja barn- och ungdomsvård och äldre, personer med funktionsnedsättning och övriga behövande inom kommunen i avseende sådana ändamål och behov som staten och kommunen inte ska tillgodose med utdebiterade medel. I andra hand får avkastningen användas till stöd åt lokal förening som vänder sig till personer som omfattas av samfondens förstahandsändamål. 

Socialnämnden beslutade 2002-03-21 att avkastningen, från och med 2001 från Haninge kommuns sociala samfond, i framtiden bör inrikta sig på lokal verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar med särskilda behov. 

Ansökningsblanketten hittar du här.

Sista ansökningsdag 2018-04-30.

 Vid frågor kan ni kontakta

Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018