Haninge i Almedalen

Foto: Fredrik Hjerling

Under Almedalsveckan i Visby medverkar Haninge kommun i flera seminarier och möten i syfte att förbättra kommunens verksamhet. Framförallt kommer näringslivsfrågor, hur vi samverkar smart med olika aktörer, frågor om livskvalitet och hur vi skapar hållbara samhällen att stå i fokus.

Läs mer om de seminarier som våra tjänstemän och politiker medverkar i och följ några av dem via livestreaming

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2019