Handläggningstiden för ansökningar till förskola och fritis utanför kommunen förlängs under sommaren

Den förlängda handläggningstiden gäller endast ansökan om förtur och utökad tid i förskoleverksamheten samt utökad tid i fritidsverksamheten på fristående förskolor och skolor utanför Haninge kommun.

Litet barn stor målning Foto: Gabriela Senderowska

Under sommarperioden, från den 28 juni till och med 9 augusti, kommer handläggningstiden förlängas från tre veckor till sex veckor. De ansökningar som inkommit under denna period kommer att handläggas under vecka 32.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021