Fullsatt på föreläsning om framtidsfullmakter

Sam Norryd, jurist på äldreförvaltningen föreläser om framtidsfullmakter Foto: Jenny Mårtensson

Sam Norryd, jurist på äldreförvaltningen, har under hösten föreläst för kommunens seniorer om framtidsfullmakter. Föreläsningarna har varit välbesökta och intresset stort. Här berättar Sam lite grann om framtidsfullmakter och på vilket sätt dessa kan användas.

Vad är en framtidsfullmakt?
– En framtidsfullmakt är en lagstadgad rätt för privatpersoner och upprättas för ett framtida behov. Denna fullmakt blir giltig när personen som upprättat framtidsfullmakten på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.  
– Framtidsfullmakten kan ersätta behovet av god man och förvaltare. Den som upprättar en framtidsfullmakt väljer själv vem som ska företräda fullmaktsgivaren samt vad uppdraget ska omfatta.

Varför att detta aktuellt just nu?
– Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Vi har fått in många frågor om detta, framförallt från pensionärsföreningarna i kommunen. Så då anordnade vi dessa tre föreläsningar som hölls i Skärgårdssalen. Intresset var stort och alla föreläsningarna var fullsatta, vilket har varit väldigt roligt.

Kul! Vilka var de vanligaste frågorna från deltagarna?
Många var intresserade av att veta hur man upprättar en egen fullmakt utan att behöva anlita en jurist. Så det blev mycket praktiska frågor som rör vad man ska tänka på när man upprättar fullmakten och i vilka situationer den kan användas.

Kommer du att hålla flera föreläsningar på ämnet?
– Eftersom intresset har varit så pass stort så är det troligt att jag håller två föreläsningar till under våren. Vi kommer att informera om dessa i kalendern som finns på haninge.se, så håll utkik där för datum.

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 juni 2019