Fortsatt tillfällig avrådan från besök på vård- och omsorgsboenden

Antalen fall av covid-19 ökar återigen kraftigt i regionen och sedan en tid tillbaka gäller Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Region Stockholm.

Äldre kvinnas händer. Foto: Mostphotos

Med syfte att anpassa våra verksamheter för att förhindra en ökad smittspridning har äldrenämnden i Haninge kommun den 18 november beslutat om tillfällig avrådan från besök på kommuns egna vård- och omsorgsboenden, det vill säga Vallagården, Hagagården, Johanneslund, Ros-Anders gård och Malmgården. Det nya beslutet gäller från och med den 20 november till och med den 17 december 2020.

Beslutet innebär en stark avrådan från besök och är en försiktighetsåtgärd då de boende tillhör en riskgrupp för covid-19. Besök bör därför ske restriktivt.

Utifrån det osäkra smittläget ska avrådan bara gälla under en begränsad tid. Därefter ska ett nytt beslut fattas om vad som gäller efter det.

Äldrenämndens ordförande kan besluta att dra tillbaka avrådan om det allmänna läget förbättras.

Ett tidigare ordförandebeslut fattades den 13 november 2020 om en tillfällig avrådan från besök på vård- och omsorgsboende. Beslutet gällde fram till och med den 19 november 2020.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 november 2020