Företagare i Haninge! Är ni med i projektet Cykelvänlig arbetsplats?

Är du företagare i Haninge kommun och intresserad av att skapa en cykelvänlig arbetsplats åt dina anställda? Häng med i projektet Cykelvänlig arbetsplats som är ett samarbete mellan Stockholms stad, Energi- och klimatrådgivningen och Cykelfrämjandet. Projektet syftar till att uppmuntra och stötta företag att bli en mer cykelvänlig arbetsplats och därigenom öka cykelpendlingen till och från arbetsplatserna. Haninge kommun är en av åtta partnerkommuner i projektet och uppmuntrar samtliga arbetsplatser i kommunen att delta.

Cyklist med cykelhjälm Foto: MostPhotos

Visste du att varannan bilresa i Stockholms län är under 5 km? Och att hälften av Haningeborna kan cykla till jobbet på under 30 min? Det finns med andra ord en stor potential för ett ökat cyklande!

Under maj och juni kommer kommunens energirådgivare ta kontakt med företagare i kommunen för att berätta om projektet med målet att få fler företag som vill vara med i projektet. Det går givetvis även bra att kontakta rådgivarna direkt om ni vill veta mer om hur man gör för att vara med i projektet och skapa en mer cykelvänlig arbetsplats.

Varför ska man satsa på cykling och skapa en cykelvänlig arbetsplats?

Få friskare & skärpta medarbetare

  • Regelbunden motion kan leda till minskad sjukfrånvaro
  • 30 min/dag halverad risk för vanliga folksjukdomar
  • Pigga medarbetare, bättre fokus och prestation, lägre stressnivåer

Stärka miljöprofilen

  • Markering att ni prioriterar hälsosamma medarbetare och hållbart resande
  • Möjlighet att synas med varumärket tillsammans med Cykelvänligast, exponering på Cykelvänligast hemsida och i sociala medier
  • Varannan bilresa är under 5 km, perfekt för cykeln!

Attrahera arbetskraft

  • Allt fler vill vardagsmotionera genom att cykelpendla
  • En cykelvänlig profil är attraktivt för arbetstagare

Läs mer om Cykelvänlig arbetsplats i Haninge kommun

Läs mer om projektet Cykelvänlig arbetsplats på cykelvanligast.se

Bakgrund cykelvänlig arbetsplats

Projekt Cykelvänlig arbetsplats är ett EU-finansierat regionalt projekt och ett samarbete mellan Stockholms stad, Energi- och klimatrådgivningen och Cykelfrämjandet. Utöver samarbetet är även 8 partnerkommuner knutna till projektet, där Haninge kommun är en av dessa.

Projektet inleddes för Haninges del under 2020 med att vi som kommunal arbetsgivare uppmuntrade våra egna arbetsplatser att gå med i projektet och arbeta för att bli mer cykelvänliga. Nu har vi fått igång arbetet på flera håll och det är dags att utöka vår uppmuntran till fler arbetsgivare inom kommunen.

Senast uppdaterad: 17 juni 2021