Eldningsveckor i Haninge

Trädgårdsavfall eldas. Foto: Mostphotos

Vecka 41-42 med föregående lördag och söndag är det eldningsveckor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Det betyder att du i tätbebyggt område får elda torrt trädgårdsavfall under dessa veckor. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras, i andra hand lämnas till kommunens återvinningscentral.

Små mängder torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är undantaget från eldningsförbudet och behöver inte anmälas. Förutsättningen är att eldningen inte stör omgivningen (du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder rök) och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

Ansvar vid eldning

Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Läs mer om eldningsveckor på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund webb

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 oktober 2020