Eldningsförbud i hela Stockholms län

Det råder eldningsförbud i Stockholm. Fotograf: Mostphotos

Det råder just nu eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av det varma och torra vädret. Det betyder att det just nu är hög brandrisk i skog och mark. I och med eldningsförbudet får du inte får använda öppen låga utomhus. Det betyder att du inte får elda och grilla i iordningställda grillplatser eller använda små fältkök och engångsgrillar.

Södertörns brandförsvarsförbund meddelar att bedömningen är gjord utifrån prognoser från SMHI och på rekommendation av operativ chef och räddningschef i beredskap vid Stockholms läns två räddningscentraler.

Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Däremot får du grilla på egen tomt i särskild grillanordning dvs hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

Mer om eldningsförbudet i Stockholms län

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2018