Eldningsförbud i Haninge

Det råder eldningsförbud i Stockholm. Fotograf: Mostphotos

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av det varma och torra vädret. Det betyder att det just nu är hög brandrisk i skog och mark. I och med eldningsförbudet får du inte får använda öppen låga utomhus. Det betyder att du inte får elda och grilla i iordningställda grillplatser eller använda små fältkök och engångsgrillar. Det är tillåtet att grilla på egen tomt, men Södertörns brandförsvarsförbund rekommenderar att man avstår helt från att använda eld på grund av den extrema torkan.

Eldningsförbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli 2018, klockan 13:00, och varar tills vidare. Länsstyrelsen har gjort bedömningen utifrån prognoser från SMHI och i samråd med länets räddningstjänster.

Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten, inte ens på iordningsställda grillplatser eller fältkök och engångsgrillar.

Däremot får du grilla på egen tomt i särskild grillanordning dvs hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill. Södertörns brandförsvarsförbund rekommenderar dock att man avstår helt från att grilla på grund av den extrema torkan. Rökare uppmanas att inte kasta cigarettfimpar i naturen och att släcka fimpar med vatten.

För mer information om eldningsförbudet besök:

Länsstyrelsen i Stockholms län

Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF)

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 juli 2018