Bostäder för nyanlända

Två äldre personers händer Fotograf: Gaertringen

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige i Haninge att kommunen skulle inleda arbetet med att ta fram tomter för byggande av modulhus. Tio olika tomter ansågs möjliga för undersökningar om förutsättningarna för byggnation fanns. De nya bostäderna var avsedda för ungdomar och nyanlända. Sedan 2016 anvisas nyanlända asylsökande som fått uppehållstillstånd till kommunerna för bosättning. 2016 och 2017 har totalt 429 vuxna och barn blivit anvisade. För 2018 kommer migrationsverket att anvisa 182 personer.

De tekniska förutsättningarna för de tio tomterna är nu utredda. Vid fyra tomter är tekniska och övriga förutsättningar sådana att de inte bedöms som lämpliga för byggnation.

Det gäller:

• Vendelsömalmsvägen, Söderby 1:751. Vatten- och avlopp (VA)-dragningen till tomten bedöms som för dyr och komplicerad.

• Björnvägen, Åby 1:49. VA-dragningen är mycket komplicerad. Dessutom måste annan fastighetsägares mark tas i anspråk för infart och VA.

• Klockarleden- Lodjurets-gata. Söderby 2:302. Det finns ett avtal som innebär att samfällighetsföreningen har rätt att nyttja marken.

• Norrbyvägen-Hagtornsvägen, Vendelsö 3:1714. En teknisk anläggning ligger så nära tomten att riskavståndet inte kan hållas.

Sex tomter återstår för byggnation.

• Tyrestavägen-Brandbergleden. Söderby 2:27. Endast ungdomsbostäder kommer att inrymmas i husen.

• Hammarbovägen, Hammar 1:19.

• Söderbymalm 3:216 med flera.

• Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen, Vendelsö 3:1714,3:122.

• Blockstensvägen-Lerstensvägen, Kalvsvik 16:1

• Södra Jordbrovägen, Kalvsvik 16:1.

 

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018