Bidrag för lovaktiviteter

Fotograf: Mostphotos

Nu kan du ansöka om bidrag för lovaktiviteter 2018 riktade mot barn i åldern 6-15 år. Regeringen har beslutat att ge kommunerna drygt 200 miljoner kronor för att utveckla fler kostnadsfria lovaktiviteter för barn.

Nu vill vi att alla föreningar, samfund, studieförbund och kommunala verksamheter som riktar sig mot barn och unga och som vill ta del av bidraget lämnar in en ansökan.

Direktiv för bidraget

  • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
  • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta

Så söker du pengar till din aktivitet

Skicka din ansökan genom att fylla i ett formulär. Beslut om medel till föreningar, samfund och studieförbund fattas skyndsamt och löpande.

Ansök om bidrag för lovaktiviteter här

Redovisning under hösten, datum meddelas senare

Alla som fått detta bidrag måste lämna en redovisning via ett digitalt formulär som vi skickar ut, datum meddelas senare. Bra att veta är att redovisningen bland annat måste innehålla en kort beskrivning av aktiviteten, ange antal flickor och pojkar som deltog och hur de uppfattade aktiviteten. Vi vill även att ni reflektera över effekter av lovsaktiviteten i stort, särskild för barn från socioekonomiskt utsatta familjer. Vi behöver även en ekonomisk redovisning med löner, inköp av material och kostnader för aktiviteter. Vi vill gärna veta om och i sånt fall varför ni bedömer att detta är en aktivitet som bör arrangeras även nästa år och hur ni kan utveckla den.

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018