Beslut att begränsa utförande av service- och omsorgsinsatser för personer som vistas tillfälligt i Haninge kommun

Huvudskär i Haninge kommun. Foto: Mostphotos

Haninges vackra natur och skärgård lockar många gäster och många personer har sin sommarstuga i Haninges skärgård. Coronavirusets effekter på samhället i stort och i Haninge kommun är fortsatt hög och det finns risk för att det uppstår viss personalbrist i kommunens omsorgsverksamheter. För att kunna fortsätta att säkerställa en hög kvalité i verksamheten behöver vi minska sårbarheten och belastningen.

Haninge kommun har därför den 3 april fattat beslut om att tillfälligt begränsa utförandet av vissa service- och omsorgsinsatser för personer som har tillfällig vistelse i kommunen. Detta omfattar personer som är folkbokförda i annan kommun och som har sin ordinarie bostad där men vistas tillfälligt i Haninge kommun i sitt fritidsboende.

Det är hemkommunen som har ansvar för omsorgen av dessa personer. Detta beslut begränsar inte det yttersta ansvaret att erbjuda insatser för att förhindra nödsituation eller ohälsa för de som besöker kommunen tillfälligt.

Syftet med beslutet är att kunna säkerställa den ordinarie vård och omsorgen till de som har sitt stadigvarande bostad i Haninge.

– Det är viktigt för oss att vi först och främst tar ansvar för Haningebor. Service- och omsorgsverksamheterna är hårt belastade och vi vill säkra att de kan genomföra sitt ordinarie uppdrag, säger Siw Lidestål, social- och äldredirektör.

Läs gärna mer om resor i Sverige

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020