Berätta om ditt Haninge!

Fotograf: Anna Röst

Kulturmiljöer är spår efter människors liv och verksamhet. En kulturmiljö kan vara en byggnad eller plats, en stadsdel, ett stort landskapsutsnitt eller en bygd. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

I Haninge finns en mångfald kulturmiljöer. Här finns fornlämningar, borgar och slott, torp och gårdar, fiskelägen, sommarnöjen och gruvor, industrier och bostäder, kommunikationsvägar och arbetsplatser.

Kulturmiljön är något som vi skapar tillsammans. Under våren 2018 vill vi ha din hjälp att peka ut och beskriva ditt Haninge. Genom en enkät som du fyller i på din dator/telefon/padda hjälper du oss att kartlägga byggnader, platser och områden som bygger vårt Haninge. Du kan t ex peka ut din favoritplats, beskriva varför och ladda upp en bild. Sammanställningen av svaren kommer utgöra ett underlag till kommunens kulturmiljöarbete. Det kommer även läggas upp material från enkäten på denna sida under våren.

Vi hoppas du har tid att hjälpa oss, så ta chansen och peka ut just ditt Haninge. Enkäten tar några få minuter att fylla i och dina svar är helt anonyma.

Du kommer till enkäten genom att klicka här

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018