Beachhandbollsplaner i Hanveden invigda

Hanvedens idrottsplats har fått ännu fler idrottsytor i form av två beachhandbollsplaner. Tanken är att planerna till en början kan användas spontant och under 2021 kommer planerna att kunna bokas av idrottsföreningar.

Invigning med uppvisningsspel

Lördagen den 29 augusti invigdes de nya beachhandbollsplanerna av Nicole Forslund (L) ordförande i idrotts- och fritidsnämnden. På plats fanns Haninge handbollsklubb och ett lag från flickor 06-08 som spelade en uppvisningsmatch på de nya planerna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 september 2020