Asfalteringsarbete under v. 43 i Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta

Orangeklädda ben som asfalterar en väg Foto: MostPhotos

Med start på måndag den 19 oktober kommer asfalteringsarbete att ske på tre adresser i Jordbro, Västerhaninge och i Tungelsta. Arbetet kommer ske längs Lerstensvägen i Jordbro, vid in- och utfart till parkeringen till Västerhaninge centrum samt i korsningen Lillgårdsvägen-Kolonilottvägen i Tungelsta. Arbetet på samtliga tre adresser beräknas vara klart i slutet av v.43.

Adresser som berörs är:

  • Gångbanan längs med Lerstensvägen i Jordbro
  • In- och utfarterna till Västerhaninge centrums parkering (Kyrkvägen)
  • Korsningen Lillgårdsvägen-Kolonilottsvägen i Tungelsta

Under arbetets gång så kommer fotgängare, fordon och cyklister ha begränsad framkomlighet.

Se kartbilder nedan

Karta över Lerstensvägen i JordbroFoto: Haninge kommun

Lerstensvägen i Jordbro (gångbanan)

 

Karta över in- och utfart till Västerhaninge centrums parkeringFoto: Haninge kommun

In- och utfarten till parkeringen till Västerhaninge centrum (Kyrkvägen)

 

Karta över korsningen Lillgårdsvägen-Kolonilottsvägen i TungelstaFoto: Haninge kommun

Korsningen Lillgårdsvägen-Kolonilottsvägen i Tungelsta

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020