Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Beslut om flexibel skolgång för högstadieskolor i Haninge förlängs ytterligare

Grund- och förskolenämnden i Haninge kommun beslutade, under nämndsammanträdet den 10 februari, om fortsatt flexibel skolgång för högstadieskolorna. Det förlängda beslutet gäller från och med den 15 februari till och med den 26 februari 2021 då undervisningen helt eller delvis bedrivs i form av fjärr- eller distansundervisning. Beslutet togs för att fortsatt ge möjlighet för skolorna att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället genom att undvika trängsel.

Kollage med symboler för corona på grön bakgrund. Foto: Kollage

Hur fungerar flexibel skolgång?  

Flexibel skolgång innebär att eleverna delvis får fjärr- och eller distansundervisning och delvis genom undervisning på plats i skolan. Till exempel förekommer varannandagsundervisning, undervisning förlagd till förmiddagen, eftermiddagen eller viss blockläsning. 

Elevernas behov och förutsättningar skiljer sig åt och utgångsläget för deras lärande och utveckling nås bäst genom närundervisning, det vill säga undervisning i skolan. Därför gör vi tillsammans bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra all undervisning på distans. Undervisning på plats i skolan, även till viss del, är viktigt för barn och ungas lärande och sociala sammanhang.

Rektorn på respektive skola beslutar om formerna för den flexibla undervisningen utifrån skolans förutsättningar och utmaningar att kunna undvika trängsel och smittspridning. Då skolornas behov ser olika ut ordnas den flexibla undervisningen på olika sätt. 

Rektorn gör även en bedömning av elevernas behov och förutsättningar för att undervisa på plats. Det kan innebära att en del elever, till exempel med särskilda stödbehov, som inte kan mötas på annat sätt än i skolmiljö får undervisning på plats. Samtliga elever kommer under distans- och fjärrundervisning erbjudas skolmåltider.

Beslutet om flexibel skolgång är fattat av grund- och förskolenämnden i Haninge kommun. Beslutet kan komma att ändras eller förlängas.

Vad är distans- respektive fjärrundervisning? 

Distansundervisning är undervisning på distans. Den kan ske digitalt men även med hjälp av böcker eller annat material. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument och chattar. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som sker digitalt i realtid. 
Närundervisning är undervisning på plats i skolan. 
Beslutet om flexibel skolgång är fattat av ordföranden i grund- och förskolenämnden i Haninge kommun. 

Beslutet kan komma att ändras eller förlängas. 
Varje årskurs på respektive skola får särskild information om hur skolgången kommer att se ut via Schoolsoft.  

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2021