Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny vattentjänstplan — vi vill veta vad du tycker! 

Haninge kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Planen visar den långsiktiga planeringen för att säkra vattenförsörjningen. Nu har du möjlighet att ge dina synpunkter.  

Foto: Mostphotos

Vattentjänstplanen beskriver kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster, som dricksvatten och avlopp, ska tillgodoses.  Den redovisar också kommunens bedömning om vilka åtgärder som planeras för att exempelvis pumpstationer ska fungera vid skyfall. Till förslaget hör även en undersökning om betydande miljöpåverkan.  

Vi vill veta vad du tycker! 

Från 27 maj till den 28 juni är planen på samråd och du har möjlighet att tycka till. Förslaget till vattentjänstplan finns att läsa fysiskt i entrén till kommunhuset och digitalt på denna länk:  

haninge.se/vattentjanstplan

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen via: 

E-post: stadsbyggnad@haninge.se 
Post: Haninge kommun, 136 81 Haninge 
Ange ”Vattentjänstplan, dnr SBN-2024-00152” i ärenderaden eller på kuvertet.  

Läs mer: haninge.se/vattentjanstplan

Senast uppdaterad: 24 maj 2024