Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om reviderade avfallsföreskrifter och avfallsplan

Nu kan du lämna synpunkter på SRV:s förslag till reviderade avfallsföreskrifter och avfallsplan för Haninge, Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner. Den reviderade renhållningsordningen finns utställd på vår webbplats fram till och med 13 december 2023.

SRV återvinnings logotyp i grönt och rött. Fram till 13 december kan du lämna synpunkter på avfallsplanen och avfallsföreskrifterna.

Avfallsplanen innehåller information om mål för att minska avfall och nedskräpning, och för att öka återbruk och materialåtervinning. Planen anger hur målen ska följas upp, men också en miljökonsekvensbeskrivning utöver nulägesinformation om insamlade avfallsmängder och deponier.

Mer information om de reviderade avfallsföreskrifterna och avfallsplanen för kommunerna på Södertörn

Senast uppdaterad: 15 november 2023