Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att om eldningsförbud i hela länet från den 11 maj klockan 18. Förbudet gäller tillsvidare.

Illustration över en överkryssad eld Foto: Mostphotos

Det råder hög brandrisk i skog och mark. Därför har Länsstyrelsen beslutat om eldningsförbud i hela Stockholms län från den 11 maj 2023 kl. 18.00. Beslutet gäller tills vidare och är fattat i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHIs prognoser. 

Det innebär eldningsförbudet

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att grillanordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats och att laga mat med friluftskök som drivs av gas eller vätska. En fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information om eldförbudet

Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.

Läs mer om eldningsförbud på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.

Senast uppdaterad: 24 maj 2023