Eldning avrådes

Från klockan 12.00 den 2 maj och tillsvidare avrådes från eldning. Bedömningen har gjorts i samråd mellan räddningstjänsterna i Stockholms län och Sörmlandskusten samt utifrån SMHI:s prognosunderlag.

Brasa i skogen Det är alltid du som ansvarar för säkerheten och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser när du eldar. Foto: Mostphotos.se

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. En liten eld kan snabbt växa och orsaka stora och allvarliga skador.

Läs mer på SMHI:s sida med aktuella vädervarningar. 

All eldning sker på eget ansvar

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet. 

Grilla i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.  

Tillstånd för att få elda vid privat tillställning

Du behöver alltid markägarens tillstånd för att få elda vid en privat tillställning. Är det frågan om ett mindre arrangemang i en egen förening eller på privat mark krävs normalt inget ytterligare tillstånd. Vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på allmän plats behöver du förutom markägarens tillstånd att elda även tillstånd från Polisen. Tillstånd för allmän sammankomst alternativt Tillstånd offentlig tillställning söker du från Polismyndigheten i Region Stockholm.

För mer information

Kontrollera alltid vad som gäller i din kommun vid eldning.
Följ brandriskprognosen via SMHI 
Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute  

Information om brandriskprognosen kan du även få på följande telefonnummer:  

Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26  

Storstockholms brandförsvar: 08-454 83 39  

Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00 

Senast uppdaterad: 2 maj 2022