Anmäl din skola till att delta i Bilfria veckan

Den 16 maj är det dags för bilfria veckan i Haninge kommun. Elever och personal i alla grundskolor uppmuntras under denna vecka att delta och gå eller cykla till skolan i så stor utsträckning som möjligt. Anmäl din skolan till att delta i Bilfria veckan fram till den 12 maj.

Illustrationer av person som går samt cykel Bilfria veckan Foto: Haninge kommun

Med Bilfria veckan vill vi uppmana till att minska biltrafiken kring skolorna samt uppmärksamma barnen och deras vårdnadshavare kring fördelarna med att gå och cykla till skolan istället för att åka bil.

Att delta i Bilfria veckan kräver endast en liten insats samtidigt som det resulterar i stora positiva förändringar för hälsan hos både barn och vuxna.

Den bilfria veckan bidrar till bättre miljö och klimat samt förbättrar för trafiksäkerheten och minskar antalet bilar i barnens närmiljö. 

Läs mer och anmäl din skolas deltagande i Bilfria veckan

Senast uppdaterad: 6 maj 2022