Tillfälle att köpa mark i Albybergs expansiva företagspark

Har du en affärsidé att förverkliga i Albybergs företagspark? Under september kommer vi att annonsera ut det sista markområdet för verksamheter, som Haninge kommun äger, inom företagsområdet Albyberg 1. Markområdet är på cirka 20 000 kvadratmeter. Här finns utrymme för exploatörer som vill tänka stort.

Under september månad 2022 annonserar Haninge kommun ut sitt sista markområde för verksamheter inom företagsområdet Albyberg 1. Markområdet är på cirka 20 000 kvm. Kommunen kommer att sälja markområdet i sin helhet eller som två tomter om vardera cirka 10 000 kvm.

Urvalskriterier

Utifrån de detaljplansbestämmelser som styr vilka verksamheter som är möjliga inom markområdet och Haninge kommuns övergripande strategiska dokument, planerar kommunen att använda följande urvalskriterier vid val av köpare:

  • pris per kvadratmeter tomtmark i anbudet.
  • verksamhet som berikar Albyberg 1 och kompletterar befintliga verksamheter inom området kommer att prioriteras.

  • personalintensiv verksamhet. Om markområdet säljs i sin helhet kommer verksamheter med fler än 75 anställda att prioriteras. Om markområdet säljs som två tomter om ca 10 000 kvm vardera kommer verksamheter med fler än 50 anställda inom respektive tomt att prioriteras.
  • snabbt igångsättande. Verksamhet ska vara igång 2–3 år efter att köpet genomförts. Kommunen kommer att avtala om byggnadsplikt.
  • köparen har ekonomiska resurser att genomföra byggnation och igångsättande enligt ovan. Motpartsgranskning kommer att ske.       

Är ni intresserade av detta markområde? Håll utkik i september efter kommunens officiella utannonsering av området. Är du intresserad av annan mark, läs här.

Haninge kommun förbehåller sig rätten att ändra ovan angivna förutsättningar.

Detaljplanekarta och planbeskrivning

Här hittar du detaljplanekarta och planbeskrivning

Mer information om företagsparken Albyberg.

 

 

 

Kort fakta om Albybergs företagspark

Albybergs företagspark byggs i det expansiva Haninge, regional stadskärna på östra Södertörn dit också kommunerna Tyresö, Nynäshamn och Huddinge räknas. Här finns cirka 15 000 företag och 178 000 invånare och områdets hushåll har en samlad årlig köpkraft om drygt 11 miljarder SEK, enligt Handelns Utredningsinstitut.

Albybergs företagspark ligger strategiskt för dig som söker logistiska fördelar och nya marknader. Vi finns 20 minuter med bil från Stockholms city, från Nynäshamn eller från Kungens kurva och dess angränsande handelsområden.

 

Senast uppdaterad: 4 juli 2022