Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kraftig påverkan på kommunens verksamheter

Med anledning av den omfattande smittspridningen av coronaviruset i länet har personalfrånvaron ökat kraftigt bland kommunens anställda. Haninge kommun har därför beslutat om anpassningar av verksamheterna inom vård och omsorg samt utbildning. Fler anpassningar kan behövas i närtid.

– Vi behöver alla hjälpas åt att hejda den ökande smittspridningen så att vi kan fortsätta bedriva vår samhällsviktiga verksamhet. Vi är i stor hjälp av att alla följer rådande restriktioner och rekommendationer som att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig vid symptom, nyttja möjligheten till hemarbete för dem som kan och att vaccinera sig, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

Den höga personalfrånvaron på grund av sjukdom, karantän och smittspårning har inneburit att Haninge kommun nu genomför flera anpassningar av verksamheten. Just nu prioriterar hemtjänsten de insatser som är viktigast den närmaste tiden. Det innebär att insatser som till exempel städning och promenader kan behöva stå tillbaka lite de närmaste veckorna.

Även inom utbildningsverksamheten är det ett väldigt ansträngt läge. Ordförande i grund- och förskolenämnden har därför tagit beslut införa fjärr- och distansundervisning på en grundskola och fler kan följa beroende på läget. Även förskolor kan komma att behöva stängas.

– Barn till föräldrar med samhällsviktiga yrken samt barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, skola eller fritidshem kommer att erbjudas förskola eller fritidshem även under stängningstiden, säger Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Även inom till exempel kultur- och fritidsverksamheten är personalfrånvaron hög och anpassningar kan komma att ske.

Parallellt pågår en planering för att säkerställa att prioriterade verksamheter kan fortsätta att bedrivas om personalfrånvaron håller i sig på denna nivå eller ökar. Det kan innebära att i första hand frivillig personal från andra förvaltningar stöttar.

Åtgärder för att bromsa smittspridningen

Haninge kommun har kontinuerligt under coronapandemin vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning genom exempelvis riktlinjer för besök på särskilda boenden, gurgeltester i grund- och gymnasieskolor, skyltning i våra verksamheter om att hålla avstånd och begränsningar i antalet besökare. Den senaste åtgärden var införande av vaccinationskrav vid samtliga nyanställningar från 1 januari.

För mer information se:

Så anpassar vi våra verksamheter

Hög sjukfrånvaro i hemtjänsten kräver prioriteringar 

Senast uppdaterad: 6 september 2022