Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun följer det säkerhetspolitiska läget

Med anledning av Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina följer Haninge kommun utvecklingen, och samverkar med andra myndigheter.

Haninge kommun följer det säkerhetspolitiska läget kontinuerligt och samverkar med andra myndigheter och aktörer inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Syftet med samverkan är att vid behov kunna genomföra förberedande åtgärder och analysera vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige och Stockholms län.

Samverkan sker inom ramen för ordinarie organisation, med beredskap för att vid behov kunna skala upp arbetet beroende på hur situationen utvecklar sig. Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) informerar löpande gruppledarna för de politiska partierna i Haninge kommun om det aktuella läget.

Andra myndigheters bedömningar

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg på kort sikt, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget. Läs mer på forsvarsmakten.se 

Säkerhetspolisen ser i nuläget ingen förändrad bild av säkerhetshotet mot Sverige, men följer utvecklingen noga. Läs mer på sakerhetspolisen.se

Följ regeringens arbete på regeringen.se

krisinformation.se finns samlad information om det säkerhetspolitiska läget.

Viktigt med källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation.

Innan du delar information, tänk på följande:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se

informationsverige.se finns information om källkritik på flera språk.

Fler länkar till myndigheter

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Länsstyrelsen Stockholm

Migrationsverket

Myndigheten för psykologiskt försvar

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementets reseavrådan

Senast uppdaterad: 12 januari 2023