Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fortsatt ansträngt läge i våra verksamheter

Personalfrånvaron inom kommunens verksamheter vård och omsorg samt utbildning är fortsatt hög. Det är på grund av den omfattande smittspridningen av coronaviruset. Anpassningar av dessa verksamheter kommer därför att krävas även efter att flertalet restriktioner hävs den 9 februari.

En flaska handdesinfektion och en skylt med  texten "Tänk på att hålla avstånd" står på en bardisk i en restaurang. Foto: Mostphotos

Vård och omsorg

Inom vård- och omsorgsverksamheten är det fortsatt väldigt ansträngt bemanningsläge. Det innebär att exempelvis hemtjänsten fortfarande prioriterar de insatser som är viktigast. Det innebär att insatser som till exempel städning och promenader emellanåt kan behöva stå tillbaka lite de närmaste veckorna.

Åtgärder för att skydda våra äldre och sköra

Inom vård- och omsorgsverksamheten följer Haninge kommuns Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms gällande skyddsåtgärder. Det innebär bland annat att:

  • Medarbetare inom till exempel särskilda boenden, hemtjänst, gruppboenden och personlig assistans ska fortsätta använda förhöjd grad av skyddsutrustning och hålla avstånd när det är möjligt.
  • Testning och smittspårning av omsorgstagare och personal genomförs vid symptom på covid-19.
  • Anhörigas besök ordnas på ett smittsäkert sätt.

Haninge kommun ställer därutöver vaccinationskrav vid samtliga nyanställningar.

Fortsatt riskreducerande och förebyggande åtgärder i vård- och omsorgen

Utbildning

Inom utbildningsverksamheten är många fortsatt sjuka och frånvaron kommer vara fortsatt hög även om vi börjar se en viss ljusning. Mot bakgrund av nuläget kommer förskolan och skolan fortsätta att arbeta med förebyggande åtgärder och risk- och konsekvensanalyser samt ha beredskap vid utbrott och fall av covid-19. Verksamheterna kommer att tillämpa flexibla lösningar för att undervisningen och arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt utifrån rådande förutsättningar.

Utbildningsförvaltningen följer löpande utvecklingen och anpassar sina åtgärder då myndigheter fattar nya beslut och ger rekommendationer som rör förskolan och skolan.

Mer information om hur förskolan och skolan arbetar med anledning av pandemin

Kultur och fritid

Från den 9 februari hävs restriktionerna kring offentliga tillställningar. Även reglerna om max antal besökare i våra lokaler upphör. Vi öppnar upp för fler besökare till exempel på Torvalla simhall och på arrangemang i Haninge kulturhus. Dessutom hävs rådet till föreningar om att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus.

Successiv återgång till arbetsplatserna

Planering pågår för att Haninge kommuns medarbetare som har behövt distansarbeta successivt ska kunna komma åter till arbetsplatserna.

För mer information:

Senast uppdaterad: 9 februari 2022