Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ta del av mål och budget för 2023

Kommunfullmäktige antog den 12 december 2022 det förslag till reviderad Mål och budget 2023–2024 som lades fram av Haningealliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna). I Mål och budget står vilken vision och vilka mål kommunen ska arbeta mot och hur mycket pengar som ska gå till olika områden nästa år, som skolan, äldreomsorgen och kultur och fritid. Den innehåller också ekonomisk plan och investeringsbudget till och med 2026.

En hög med sedlar på ett bord Foto: Mostphotos

Kommunen får nio nya mål som sträcker sig över hela den kommande mandatperioden. Målen, som kommer att följas upp varje, år är följande:

  • Tryggare invånare
  • En skola med fokus på kunskap och studiero
  • En meningsfull fritid för invånarna
  • Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning
  • Ordning och reda i ekonomin
  • Målinriktat miljöarbete
  • Attraktiva bostäder och närmiljö
  • Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster
  • En attraktiv arbetsgivare

För 2023 budgeteras ett resultat på 107,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8 procent av kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgetramarna för kommunens verksamheter är cirka 6 miljarder för 2023, vilket är en ökning med drygt en halv miljard jämfört med 2022. En del av pengarna går till att täcka ökade kostnader, till exempel höjda hyror och ökade personalomkostnader.

Den totala investeringsvolymen för till exempel vatten och avlopp samt ny- och ombyggnationer är cirka 1,1 miljarder kronor.

Senast uppdaterad: 13 december 2022