Infartsparkeringarna i Haninge blir avgiftsfria

Nu blir infartsparkeringarna i Haninge kommun avgiftsfria. Tidigare har den som haft månadskort till fullt pris på SL fått parkera avgiftsfritt, nu gäller det alla som vill ställa bilen för att ta sig vidare med kollektivtrafik.

Pendeltåg vid Handen. Pendeltåg vid Handen. Foto: Haninge kommun

Från och med den 10 maj slutar SL att sälja de blå SL-korten och går över till gröna. Eftersom de enda SL-kort som är kompatibla med parkeringsavgiftsautomaterna på våra infartsparkeringar är de blå SL-korten tar Haninge kommun bort avgiftsplikten här. Tidigare fick den som kunde uppvisa ett månadskort (fullt pris) på SL parkera gratis på infartsparkeringar. Nu gäller detta även utan SL-kort. Beslutet är taget i samarbete med Region Stockholm Trafikförvaltningen och andra berörda kommuner. Infartsparkeringarna i Haninge kommun kommer att vara avgiftsfria tills vidare. Parkeringsautomaterna kommer i ett första steg att stängas av. I övrigt gäller de parkeringsregler som finns på områdets parkeringsskyltar.

 

Kontakt

Växel 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 maj 2022