Jordbrodialogen

Parkourbanan i Jordbro

Parkourbanan var en idé från klass 5A och 5B i Kvarnbäcksskolan som har finansierats av Haninge kommuns medborgarbudet och stadsbyggnadsförvaltningen.

Invigningen av parkourbanan hölls lördagen den 7 september 2013 i Höglundaparken i Jordbro. Nystartade parkourföreningen Nashoba runners hade uppvisning, det grillades och Jordbroborna fick prova på banan själva.

Se film om medborgarbudgeten och parkourbanan

Kollosalkonst: Muralmåleri i Jordbro

I Jordbro genomfördes sommaren 2013 konstprojektet KOLLOSALKONST under ledning av den nicaraguanske konstnären Daniel Pulido. Alla var välkomna att delta.

Syftet var att samla människor för att tillsammans skapa Haninges största målning på temat "Vad är vackert?". Jordbro Världsorkester var initiativtagare och Jordbrodialogen var en av flera aktörer som medverkade för att göra projektet möjligt.

Läs mer om Kollosalkonst på Jordbro Världsorkesters hemsida

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 december 2015