Brandbergsskolan F-9
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.

 Välkommen till Brandbergsskolans hemsidaVi har bästa skolmaten i Haninge!
Läs mer

 

Webbansökan
Musikklasserna/Vanliga klasser/förskola

Brandbergsskolan satsar på språkutveckling

Brandbergsskolan är en skola med elever från många olika språkbakgrunder och kulturer, något som är en stor tillgång för oss alla. Många elever har kommit till Sverige ganska nyligen , andra är födda i Sverige, men alla har vi svenska som gemensamt skolspråk. Vårt ansvar som skola är att ge alla våra elever så goda kunskaper som möjligt och grunden för det är språket. Vårt mål på Brandbergsskolan är att undervisa eleverna på ett sätt som ger dem goda möjligheter att tillägna sig kunskaper och bygga upp det ordförråd de behöver, för vidare studier i samtliga skolans ämnen , samt i samhället i övrigt.


 Vår vision

Brandbergsskolan är en öppen skola
som inspirerar till kunskap
där alla når sina uppsatta mål
där olikheter är en tillgång


Kalendarium
2014    
 7/1   Skolstart kl 09.00-14.00
 21/1   Fritids stänger kl 16.00 
18/2    Fritids stänger kl 16.00 
V. 9    Sportlov
25/3   Halv studiedag EM 12.00-
Fritids stänger kl 16.00 
30/4   Studiedag
31/3   Utvecklingssamtal F-9
1/4   Utvecklingssamtal F-9
 V. 16    Påsklov
22/4    Fritids stänger kl 16.00 
1-2/5    Lov
20/5    Fritids stänger kl 16.00 
29-30/5    Lov
12/6   Skolavslutning

Länk till tilgänglighetsdatabas

Brandbergsskolan F-9 – Norra Kronans gata 429, 136 81  Haninge | Tfn 08-606 88 01  |  Fax 08-606 81 51


Stäng
Stäng