Vega förskoleenhet
                                                             Blanketter Lyssna

Haninge kommuns logga

  First Class  Den öppna skolan        
 

Lämna din synpunkt / klagomål


Munsår

Sår på läppen och inne i munnen är vanligt förekommande bland barn. Förkylningsblåsor, som de också kallas, sätter sig på läppen – ofta i samband med just en förkylning eller annan infektion. Förkylningsblåsor, som orsakas av virusgruppen herpes, blir nästan alla barn smittade av. En del vet inte om att de har smittats av herpesvirus men har ändå antikroppar mot viruset som ett tecken på att de haft en infektion. Andra får återkommande munsår i samband med förkylning. Första gången barnet får sin herpesinfektion kan sjukdomsbilden vara en annan, men alla barn behöver inte bli så sjuka.

Symtom

Första gången man blir smittad av eller sjuk i en herpesinfektion:

Barnet får feber som håller i sig längre än vanligt – ibland i över en vecka. Om barnet också får svullet och inflammerat tandkött med blåsor som smärtar så är det sannolikt en herpesinfektion. Svullnaden kan välla över tänderna, som då ser mindre ut när man tittar i barnets mun. Tandköttet brukar bli mer blårött i färgen. Små barn kan ha svårt att äta och dricka på grund av smärtorna i munnen. Ungefär hälften av alla barn som blir smittade får symtom, medan övriga inte får det.

Återinsjuknande i herpesinfektion:

Herpesvirus blir kvar i kroppen efter den första infektionen och kan aktiveras i samband med en annan infektion samt av stress eller intensivt solbad. Det klassiska herpesmunsåret är ett återinsjuknande i herpesinfektion. Typiska symtom på en aktivering av herpesvirus är vätskefyllda, smärtande blåsor, framför allt på läpparna. Blåsorna får efter ett par dagar en sårskorpa och försvinner på en vecka. Ungefär en tredjedel av dem som haft en förstagångsinfektion kan få återkommande herpesblåsor och de flesta får mindre än ett återfall per år.

Orsak

Herpes simplex virus. Om barnet får blåsor och utslag i gomtaket eller på tonsiller kan orsaken vara andra virus, t.ex. Coxsackie A-virus.

Inkubationstid

Inkubationstiden är 2–12 dagar.

Smittvägar och smittspridning

Herpesvirus finns i saliv och i de vätskefyllda blåsorna. Smittsamheten är stor, delvis beroende på att viruset kan utsöndras i flera veckor även hos dem som inte har några symtom vid en förstagångsinfektion. Vid ett återinsjuknande kan virus spridas innan blåsorna torkat in och fått sårskorpa. Vid fem års ålder har ungefär en fjärdedel (20–30 procent) av barnen haft en herpesinfektion och i vuxen ålder har de flesta (cirka 75 procent) haft en herpesinfektion. Det är svårt att förhindra smittspridning av herpesvirus eftersom viruset förekommer så allmänt i befolkningen.

Hur ska herpes skötas?

Infektionen får läka ut med hjälp av kroppens eget försvar. Glass och kalla drycker kan döva smärtor i munnen vid en tandköttsinflammation. Mediciner mot virus finns i dag och ges i speciella fall.

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma?

Barnets allmäntillstånd avgör om barnet ska vara hemma eller inte. De barn som har symtom på förstagångsinfektion ska stanna hemma tills de blir tillräckligt pigga för att vara med i gruppens aktiviteter. Barn med herpesblåsor stannar hemma om allmäntillståndet kräver det. Att förhindra smittspridning av herpesvirus är omöjligt. Det finns inget som talar för att det skulle vara bättre att få en förstagångsinfektion som vuxen jämfört med att insjukna som barn.

Publicerad av kim.sturkolsson@haninge.se
Senast uppdaterad 2013-02-19

Vega förskoleenhet – Jökelvägen 2, 136 81  Haninge  |  Tfn 08-606 74 10


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.