Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Servering och försäljning av alkoholdrycker

Här hittar du blanketter och information om hur du kan ansöka om serveringstillstånd i Haninge kommun.

Servering av spritdrycker, vin, cider, starköl och andra alkoholdrycker får endast ske om du har fått tillstånd av kommunen. Det gäller all servering av alkohol som sker mot ersättning. För försäljning eller servering av folköl, se, fliken till vänster.

Några av de grundläggande kraven du måste uppfylla för att kunna beviljas stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är följande:

 • Att du med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Vad som här särskilt beaktas är din laglydnad och din ekonomiska skötsamhet. Man tittar i synnerhet på eventuell förekomst av restföringar och betalningsuppmaningar vid bedömningen av den ekonomiska lämpligheten
   
 • Att du till kommunen redovisar finansieringen för köp och igångsättande av verksamheten. Du ska med handlingar som exempelvis lånehandlingar, kontoutdrag och verifikationer styrka var det investerade kapitalet kommer ifrån och det ska framgå att pengarna har intjänats på ett lagligt sätt. Om du inte kan styrka hela finansieringen är det ett hinder för att få serveringstillstånd.
   
 • Att du visar att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. I normalfallet innebär det att du måste skriva Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i kommunen.
   
 • Att det finns ett tillräckligt utrustat kök i anslutning till serveringslokalen. Köket ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
   
 • Att restaurangen erbjuder ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Menyn ska bestå av såväl förrätter som huvudrätter och efterrätter.
   
 • Att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
   
 • Att du har dispositionsrätt till lokalen och eventuell uteservering.
   
 • Vid planer på ombyggnad krävs i de flesta fall att du dessförinnan har beviljats bygglov.

Se länken Blanketter anvisningar till höger för information om ytterligare krav på vad du måste skicka in till kommunen när du ansöker om serveringstillstånd.
 

Undantag från krav på att ha serveringstillstånd

Om samtliga tre punkter nedan är uppfyllda krävs inte serveringstillstånd.

 1. Om evenemanget avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
   
 2. Om evenemanget sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
   
 3. Om evenemanget äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd krävs inte heller för servering till boende och dennes besökare på särskilda boenden enligt SoL och LSS. Serveringstillstånd krävs inte heller för servering till boende och dennes besökare på särskilda boenden enligt SoL och LSS. Krav på att tillämpa egenkontroll över serveringen och att ha ett lämpligt program för tillsynen ska uppfyllas då.

Se länken till höger för information om vad som gäller alkoholservering på särskilda boenden.

Du som redan har serveringstillstånd

I högerkolumnen finns länken vägledningar och blanketter som du ska använda för att rapportera eventuella ägarförändringar eller om du vill ansöka om ändring av ditt befintliga serveringstillstånd. Dessa måste du anmäla till kommunen .

I menyn till vänster hittar du information om alkohollagen, Folkhälsomyndighetens kunskapsprov, avgifter i samband med ansökan om serveringstillstånd, tillsyn med mera.

Publicerad av socialforvaltningen@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-09-10

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.