Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Tillstånd

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering 13 och 21 maj 2014

Är du krögare, servitör/servitris, ordningsvakt eller entrévärd i Haninge, Botkyrka, Huddinge eller Nynäshamn kommun är detta utbildningen för dig. Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering omfattar i korthet:

 • Krogpersonals ansvar enligt alkohollagen
 • Kvalitetssäkrat drogförebyggande på krogen
 • Lagom berusningsnivå
 • Alkoholens medicinska effekter
 • Polisens roll i krogmiljö
 • Konflikthantering i krogmiljö.

Utbildningen arrangeras av Haninge kommun i samarbete med Polisen, Länsstyrelsen och STAD och i samverkan med Södertörnskommunerna Botkyrka, Huddinge och Nynäshamn.

När
13 och 21 maj, klockan 08:30–16:00

Var
Västerhaninge Bygdegård, Stationsvägen 15, Västerhaninge, cirka 600 meter från Västerhaninge centrum.

Anmälan ska ske senast 5 maj 2014.

För mer information om programmet och anmälan

Länk till STAD


Dags att lämna in restaurangrapporten

Restaurangrapporten ska vara inne senast lördagen den 1 mars 2014. Det finns två olika sätt att rapportera.

Rapportera med blankett


Du kan använda den blankett som skickats ut med posten till alla som har serveringstillstånd och skicka in den till oss. Adressen ser du här till höger.

Restaurangrapport (vanlig blankett)

Rapportera via nätet


Om du har det lösenord som krävs, kan du registrera uppgifterna direkt på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten - Registrering av restaurangrapport
Folkhälsomyndigheten - Anvisning inför restaurangrapportering


Inbjudan till gratis utbildningsdag med Krogar Mot Knark


Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i många kommuner i Sverige. Krogar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö.

Läs inbjudan och program


Nya riktlinjer för alkoholservering från 1 januari 2014


Haninges kommunfullmäktige beslutade 14 oktober 2013 om antagande av nya riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl som börjar gälla från 1 januari 2014. I de nya riktlinjerna redogörs bland annat för:

 • vad som gäller när du ansöker om serveringstillstånd i Haninge kommun och vilka krav som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna beviljas
 • att påbörja försäljning av folköl
 • vilka handläggningstider som gäller vid ansökan om serveringstillstånd
 • från vilka myndigheter som kommunen begär yttrande avseende ansökningen samt sökandens lämplighet efter det att en komplett ansökan om serveringstillstånd inkommit till kommunen
 • kommunens tillsyn och vilka påföljder för tillståndshavare som blir aktuella om tillståndshavaren inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av alkohollagen, eller tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande
 • krav på varierat utbud av lagad mat ända fram till och med;klockan 23:00 i samband med stadigvarande servering till allmänheten
 • den nya möjligheten om att ansöka om stadigvarande tillstånd för cateringservering till slutna sällskap
 • vad som gäller för att kraven avseende ansvarsfull alkoholservering ska vara uppfyllda.

På kommunens hemsida hittar du de anvisningar som du ska följa när du ansöker om serveringstillstånd, eller anmäler försäljning av folköl, inklusive alla de uppgifter och handlingar som ska fogas till ansökan för att ansökan ska vara komplett.

Här kan du läsa mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl fr.o.m. 2014-01-01
Blanketter anvisningar serveringstillstånd
Försäljning av folköl

Publicerad av socialforvaltningen@haninge.se
Senast uppdaterad 2014-04-01

Kontakt

Andreas Rosenblad
Alkoholhandläggare
08-606 83 65
andreas.rosenblad@haninge.se

Postadress
Haninge kommun
Socialförvaltningen
136 81 Haninge

Fax
08-606 70 78

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Mer information

Socialförvaltningen ansvarar för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av tobak, folköl och restauranger med serveringstillstånd.

Kommunens alkoholhandläggare har nära samarbete med det drog- och brottsförebyggande arbetet, Polisen, Länsstyrelsen, Skatteverket, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt Södertörns brandförsvarsförbund.

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng
Stäng