Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Tillstånd - alkohol, tobak och läkemedel

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Har du frågor om Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i samband med att du/ni ska ansöka om serveringstillstånd? Då kan du gå in på kommunens nya undersida till ”Servering och försäljning av alkoholdrycker”, se menyn till vänster. Där finner du en sammanställning om hur du ska gå till väga i samband med att du ska avlägga kunskapsprovet.

Sidan för kunskapsprov


Nya riktlinjer för alkoholservering från 1 januari 2014


Haninges kommunfullmäktige beslutade 14 oktober 2013 om antagande av nya riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl som börjar gälla från 1 januari 2014. I de nya riktlinjerna redogörs bland annat för:

  • vad som gäller när du ansöker om serveringstillstånd i Haninge kommun och vilka krav som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna beviljas
  • att påbörja försäljning av folköl
  • vilka handläggningstider som gäller vid ansökan om serveringstillstånd
  • från vilka myndigheter som kommunen begär yttrande avseende ansökningen samt sökandens lämplighet efter det att en komplett ansökan om serveringstillstånd inkommit till kommunen
  • kommunens tillsyn och vilka påföljder för tillståndshavare som blir aktuella om tillståndshavaren inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av alkohollagen, eller tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande
  • krav på varierat utbud av lagad mat ända fram till och med;klockan 23:00 i samband med stadigvarande servering till allmänheten
  • den nya möjligheten om att ansöka om stadigvarande tillstånd för cateringservering till slutna sällskap
  • vad som gäller för att kraven avseende ansvarsfull alkoholservering ska vara uppfyllda.

Här nedan hittar du de anvisningar som du ska följa när du ansöker om serveringstillstånd, eller anmäler försäljning av folköl, inklusive alla de uppgifter och handlingar som ska fogas till ansökan för att ansökan ska vara komplett.

Här kan du läsa mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl fr.o.m. 2014-01-01
Blanketter anvisningar serveringstillstånd
Försäljning av folköl

Publicerad av socialforvaltningen@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-06-14

Kontakt

Andreas Rosenblad
Alkoholhandläggare
08-606 83 65
andreas.rosenblad@haninge.se

Postadress
Haninge kommun
Socialförvaltningen
136 81 Haninge

Fax
08-606 70 78

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Mer information

Socialförvaltningen ansvarar för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av tobak, folköl och restauranger med serveringstillstånd.

Kommunens alkoholhandläggare har nära samarbete med det drog- och brottsförebyggande arbetet, Polisen, Länsstyrelsen, Skatteverket, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt Södertörns brandförsvarsförbund.

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.