Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Ansökan om försörjningsstöd

Det krävs oftast ett möte mellan dig och en socialsekreterare på socialtjänsten. När vi fått din ansökan blir du kallad till ett möte med en socialsekreterare.

Behöver du tolk?

Om du behöver tolk, meddela detta i din ansökan.

Fyll i ansökan noggrant

Före besöket får du en blankett där du noggrant redovisar din ekonomiska situation; dina inkomster och utgifter. Det är viktigt att du fyller i denna ansökan noggrant. Observera att en ofullständigt ifylld ansökan kan innebära längre handläggningstid.

Vid första besöket ska du ta med dig följande handlingar, beroende på anledning till ansökan:

 • legitimation
 • pass (för den som är utomnordisk medborgare)
 • inkomstuppgifter för de tre senaste månaderna
 • handlingsplan från arbetsförmedlingen (för den som är arbetslös)
 • hyreskontrakt
 • beslut om bostadsbidrag
 • taxeringsmeddelande (för dig som har fastighet)
 • kopia på senaste självdeklaration eller kontrolluppgift från skatteverket om du inte har deklarerat
 • eventuella lånehandlingar
 • högkostnadskort för läkarvård och medicin (om det är aktuellt)
 • läkarintyg (om det är aktuellt)
 • närvarokort vid studier på SFI (om det är aktuellt)

Beslut om försörjningsstöd fattas när socialsekreteraren har ett tillräckligt underlag för beslutet. En utredning tar en till två veckor och efter det får du beslutet på din ansökan.


Fritidspeng
Utöver försörjningsstöd har hushåll med barn i årskurs 4–9 och som haft försörjningsstöd minst sex månader under en 12-månadersperiod rätt till ersättning för barnens deltagande i vissa fritidsaktiviteter. Detta gäller från 1 juli 2014.

Läs mer om fritidspeng

Publicerad av socialforvaltningen@haninge.se
Senast uppdaterad 2014-09-01

Kontakt

Socialförvaltningen
Arbete och försörjning
08-606 70 00
socialforvaltningen@haninge.se

Telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 9.00–10.30

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2, Haninge

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.