Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Funktionsnedsättning

Öppna informationsmöte om LSS

  • Onsdag 23 september kl 16.30-18.00
  • Tisdag 20 oktober kl 16.30-18.00
  • Torsdag 26 november kl 16.30-18.00

Bor du i Haninge och vill ha mer information om LSS lagstiftningen, vilka som kan få stöd enligt denna lag och vilka stödinsatser det finns. Välkommen på informationsmöte i kommunhuset! Vi möts upp på entréplanet. Det kommer finnas tid för att ställa frågor och att få hjälp med att fylla i ansökningshandlingar.


Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning och önskar stöd från kommunen kan du kontakta socialförvaltningen. Om du redan har insatser och vill ansöka om något ytterligare ska du vända dig direkt till din biståndshandläggare.

Vi har kundval enligt lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet, avlösar- och ledsagarservice enligt LSS.

Mer information till dig som är anhörig till funktionsnedsatt person


Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Förutom alla andra aktiviteter som sker i Haninge, finns flera som är speciellt för dig som har någon form av funktionsnedsättningen.
 
Läs mer om aktiviteter för funktionsnedsatta


Stöd enligt socialtjänstlagen

Stödinsatserna kan fås med stöd av socialtjänstlagen. Det är behovet av stöd och hjälp som avgör om insatsen beviljas.

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

I vissa fall kan du ansöka om stöd enligt LSS. Lagen gäller för personer som har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder.
  • en svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Det ska alltså förutom en diagnos finnas en funktionsnedsättning i vardagen, som att behöva hjälp för att kunna göra sig förstådd, att förstå och ta in information, eller stöd att röra sig, äta eller sköta personlig hygien.


Ansökan

Du ansöker om LSS insatser till LSS-enheten på Socialförvaltningen. Tänk på att ansökan ska vara undertecknad av behörig person. Om du vill har mer information innan du ansöker kan du ringa till vår informationstelefon eller komma till ett av våra öppna informationsmöten i kommunhuset. Där får du information om insatserna, vilka lagar som styr och hur prövningen går till.

Vid mötet kan du få hjälp att göra en ansökan, men du kan även ta med en blankett hem och ansöka senare. Om du behöver tolk eller av andra skäl inte kan vara med på ett öppet möte så ordnar vi en enskild träff med en handläggare.

Biståndshandläggaren och all personal som arbetar inom funktionshinderområdet har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för någon annan vad de vet om dig och vad du har berättat.

Vad händer sen?

När du har lämnat din ansökan gör LSS handläggaren en utredning som ska leda fram till ett beslut. Vi tittar på just dina eller ditt barns behov och önskemål.

Utredningen kan leda fram till ett beslut om att du har rätt till vissa insatser. Då kommer LSS handläggaren att samarbeta med dig och dem som utför insatserna för att stödet ska bli så bra som möjligt.

Om du får avslag på beslutet

Om utredningen leder fram till att du inte bedöms ha rätt till de insatser du har sökt kan du överklaga beslutet. LSS handläggaren berättar hur det går till och ska även hjälpa dig med överklagan om du önskar det.

Individuell plan

En individuell plan finns för att du ska kunna påverka ditt liv och din vardag. Du som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan söka individuell plan. Beslut fattas av LSS-handläggare efter att de har fått din ansökan.

Publicerad av socialforvaltningen@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-08-26

kontakt

Socialförvaltningen
08-606 70 00 (kommunens växel)

Socialpsykiatriska enheten
08-606 75 70

Hemtjänst och bistånd för personer under 65 år
08-606 76 00
Läs mer om hemtjänst

Information om LSS
08-606 78 50

Telefontid
Måndag–fredag, 9–11.

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

E-post
socialforvaltningen@haninge.se

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.