Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivning är en verksamhet som består av samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden. Familjerådgivningen tar emot såväl heterosexuella som samkönade par. Kontakten är frivillig och det finns möjlighet att vara anonym. Inga journaler förs. Personalen har tystnadsplikt.

Verksamheten ska präglas av gott bemötande, respekt, integritet och objektivitet. Ditt/ert behov ska stå i centrum för rådgivningen och du/ni ska alltid känna dig/er trygga med rådgivningen och den familjerådgivare som utför tjänsten. Alla familjerådgivare har minst akademisk grundexamen och har godkänts av Haninge kommun.

Vem kan få familjerådgivning?

Alla Haningebor som önskar familjerådgivning ska erbjudas samtal. Minst en av parterna ska vara bosatt i Haninge för att ha rätt till familjerådgivning. Ni erbjuds upp till fem samtal med möjlighet till förlängning med ytterligare tre.

Vad kostar det?

Varje samtal kostar 290 kronor. Avgiften betalas direkt vid besöket.

Väntetid

Väntetiden för ett första besök får inte överstiga två veckor och inledande krissamtal ska erbjudas med kort varsel, högst fem arbetsdagar.

Välj familjerådgivare

Från och med den 1 februari 2013 har Haninge kommun kundval när det gäller familjerådgivning. Ni väljer själva utförare, tar kontakt och avtalar tid för ett inledande samtal.

Den som inte vill eller kan välja hänvisas under 2014 till AB Aktiv Familjerådgivning AFR. Haninge kommun bedriver inte familjerådgivning i egen regi.

Familjerådgivare får inte tacka nej till någon som väljer en viss utförare. Du har rätt att när som helst byta utförare/familjerådgivare och du behöver inte ange orsak.

Kontaktuppgifter till de familjerådgivningar som har tecknat avtal med Haninge kommun finner du här. Listan fylls på efterhand. Presentation av deras arbetsmetoder, profilering m.m. hittar du på deras egna hemsidor.


Godkända familjerådgivare

 • Kyrkans familjerådgivning ekonomisk förening
  Besöksadress: Handenterminalen1, Handen och Södermannagatan 5, Södermalm
  Tfn 08-615 11 70
  Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 11-12, onsdag kl 12.15-13
  Mottagningstider: Måndag 8-19, tisdag 8-17, onsdag 8-19, torsdag 8-17, fredag 8-18.45
  kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com
  www.kyrkansfamiljeradgivning.org
  Språk: Svenska och engelska

 • AB Aktiv Familjerådgivning AFR 
  Besöksadress: Tjärhovsgatan 32, 2 tr på Södermalm i Stockholm och Olofsgatan 10, 3 tr på Norrmalm i Stockholm
  Tfn 08-718 39 60
  Telefontid: 8 – 17, tidsbeställning kl 12.30 – 13.00
  Mottagningstider: Måndag 8-19, tisdag 8-17, onsdag 8-17, torsdag 8-19, fredag 8-17
  info@aktivfamiljeradgivning.se
  www.aktivfamiljeradgivning.se
  Språk: Svenska och engelska

 • AB Söderstöd
  Besöksadress: Krukmakargatan 35 C på Södermalm i Stockholm
  Tfn: 08-7022089
  Telefontid: Måndag –Fredag 07-17. Övrig tid e-post
  Mottagningstider: Måndag 8.30-20, tisdag 8.30-17, onsdag 8.30-17, torsdag 8.30-20, fredag 8.30-17, varannan lördag 9-15.
  bokning@soderstod.se 
  www.soderstod.se
  Språk: Svenska, engelska och spanska

 • Familjerådgivning City (jur Mentea AB)
  Besöksadress: Kungsgatan 84, Stockholm och Hornsgatan 75, Stockholm
  Tfn: 0771-33 06 16
  Telefontid: mån-fredag 8-15, lunch 12-13
  Mottagningstider: Samma som telefontid, se ovan
  info@familjeradgivningen.com
  www.familjeradgivningen.com
  Språk: Svenska och engelska
Publicerad av socialforvaltningen@haninge.se
Senast uppdaterad 2014-05-22

Kontakt

Tidsbokning
Kontakta någon av de godkända familjerådgivarna

Barbro Söderman
Sektionschef 
Socialförvaltningens mottagning
08-606 81 94

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.