Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Välkommen till Södertörns överförmyndarnämnd

 Vad gör överförmyndarnämnden?  

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Haninge kommun har i samverkan med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö en gemensam nämnd, Södertörns överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.     


 Vad gör överförmyndarenheten?  

Överförmyndarenheten är nämndens uppdragsenhet och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Frågor som rör överförmyndarnämnden handläggs av överförmyndarenheten.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att vara eller att ha en god man eller förvaltare? Titta på vår film! Filmen finns med både svenskt och engelskt tal och text.

God man - instruktion1. Starta filmen genom att klicka på pilen nere till vänster.

2. Om du dubbelklickar filmen får du en stor bild.

3. Du kan avsluta den stora bilden genom att trycka på Esc- tangenten.

 

Om god man på svenska - med svensk text

 

Om god man på engelska - med engelsk text / Information about custodianship in English

 

Kontakt

Enhetschef:
Niklas Näslund

Överförmyndarenheten, telefon:
08- 606 70 20

Telefontider
måndag, onsdag kl 13:00-15:00
tisdag, fredag kl 09:00-11:00

Postadress:
Södertörns överförmyndarnämnd
136 81 Haninge

Faxnummer
08-606 82 70


E-post

overformyndaren@haninge.se

 Kontakt - tjänstemän på överförmyndarenheten
Kontakt - ledamöter i överförmyndarnämnden

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.