Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Välkommen till Södertörns överförmyndarnämnd

Vad gör överförmyndarnämnden?  

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Haninge kommun har i samverkan med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö en gemensam nämnd, Södertörns överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.     


 Vad gör överförmyndarenheten?  

Överförmyndarenheten är nämndens uppdragsenhet och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Frågor som rör överförmyndarnämnden handläggs av överförmyndarenheten.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.


Kontakt

Niklas Näslund, enhetschef

Telefonnummer till överförmyndarenheten:
08- 606 70 20

Telefontider
måndag, onsdag kl 13:00-15:00
tisdag, fredag kl 09:00-11:00

Problem med telefonväxeln: För mer information se under Fliken "Aktuellt" till vänster

Postadress:
Södertörns överförmyndarnämnd
136 81 Haninge

Faxnummer
08-606 82 70


E-post

overformyndaren@haninge.se

 Kontakt - tjänstemän på överförmyndarenheten
Kontakt - ledamöter i överförmyndarnämnden

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng
Stäng