Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Tillstånd och ansökan för företag

 

Alkoholservering och ölförsäljning i detaljhandeln

Det i de flesta fall tillstånd för att servera alkohol. Den som vill sälja öl i detaljhandeln måste göra en anmälan.
  

Kontakt
Socialförvaltningen
socialforvaltningen@haninge.se
08-606 83 65
Information
Tillstånd till Alkohol och tobak


 
Bekämpningsmedel
Tillstånd ska sökas av den som yrkesmässigt ska sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.
Kontakt
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Växel: 08-606 93 00
miljokontoret@smohf.se

Information
Smohfs hemsida  


 
Brandfarliga varor

På denna sida hittar du information om tillstånd för yrkesmässig hantering av brandfarliga varor. Information om hantering av brandfarliga varor i hemmet finns här. 

Kontakt
Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00
brandforsvaret@sbff.se
Information
Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida

Avgifter
Enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) har tillståndsmyndigheten rätt att ta ut avgifter.

Ansökningsblanketter
för ansökan om tillstånd till brandfarlig och explosiv vara. Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du tar del av den information som finns för respektive ämnesområde som du ansöker om tillstånd till.


 
Brandskydd – systematiskt brandskyddsarbete 
Enligt lag om skydd mot olyckor är den som äger en fastighet eller den som bedriver verksamheten (den så kallade nyttjanderättshavaren) ansvarig för brandsäkerheten. För att uppfylla detta ansvar ska rutiner upprättas för systematisk egenkontroll. Detta arbete kallas för systematiskt brandskyddsarbete och förkortas ofta SBA. Enligt lagen är ägaren och/eller nyttjanderättshavaren ansvariga för brandskyddet. Om det inte framgår klart av hyresavtal eller motsvarande hur ansvar och arbetsuppgifter inom SBA ska fördelas bör parterna gemensamt komma överens det.

Kontakt
Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00
brandforsvaret@sbff.se 

Information 
Tillsyn – Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida 
Verksamheter – Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida 


 
Bygglov, bygganmälan
När man bygger nytt, gör om- eller tillbyggnader eller sätter upp skyltar krävs det nästan alltid bygglov.

Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsavdelningen

Information
Bygglov och anmälan

Blanketter, se under rubriken Bygglov 


 
Explosiva varor
Ansöker om tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor gör du numera hos Södertörns brandförsvarsförbund. Ansöker om tillstånd till att genomföra sprängning på en viss plats och i vissa fall för att få fyra av fyrverkerier på offentlig plats gör du fortfarande hos polismyndigheten.

Kontakt
Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00
brandforsvaret@sbff.se Information
Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida

Avgifter
Enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) har tillståndsmyndigheten rätt att ta ut avgifter.

Ansökningsblanketter
för ansökan om tillstånd till brandfarlig och explosiv vara. Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du tar del av den information som finns för respektive ämnesområde som du ansöker om tillstånd till.


 
Försäljning av livsmedel

För att tillfälligt sälja livsmedel gäller särskilda regler.

Kontakt
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Växel: 08-606 93 00
miljokontoret@smohf.se

Information
Smohfs hemsida


 
Hotell/hygien/undervisningslokaler  
Innan du startar någon av ovanstående verksamheter ska en anmälan göras till miljönämnden.

Kontakt
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Växel: 08-606 93 00
miljokontoret@smohf.se

Information
Smohfs hemsida


 
Lokaler, ändra användning  
Om du vill göra om en lokal till något annat än den ursprungligen var avsedd för behöver du göra en ansökan. 
Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsavdelningen
Information
Bygga om lokal

 
Marklov  
Marklov krävs vid väsentlig förändring av marken inom detaljplan. 
Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Information
Vad är ett marklov?

 
Rivningslov, rivningsanmälan  
För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. 

Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsavdelningen   

Information
Bygglov och anmälan

Blanketter, se under rubriken Bygglov


 
Torghandel
Kommunen har tagit beslut om vilka platser som är upplåtna för torghandel och kommunal mark mot avgift.
Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska kontoret

Ansökan
Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
teknik
136 81 Haninge
Information
Tillstånd torghandel

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2014-09-02

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.