Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Utbildningar i världsklass

Bilder ifrån Riksäpplet
Utbildningscentrat Riksäpplet är navet i Haninges Campusområde. Här finns KTH, ett flertal KY-utbildningar och vuxenutbildning.

Som ett nav för kvalificerad utbildning ligger Haninges campusområdet Riksäpplet, alldeles intill Haninge Centrum och pendeltågsstationen. Här samlas ungefär 2 000 studerande, varav cirka 1100 på KTH som utbildar högskoleingenjörer inom byggteknik och datateknik. Här finns bland annat ett ljuslaboratorium, en arkitekt- och  designutbildning samt det tvärvetenskapliga forskningscentrumet, Centrum för hälsa och byggande. Utöver KTH-utbildningarna består utbildningscentrat Riksäpplet av ett flertal program för vuxenutbildning  samt olika former av eftergymnasiala studier samt yrkesutbildning. Inom ramarna för KY (Kvalificerad yrkesutbildning) finns här utbildningar inom turism, detaljhandel samt hälso- & sjukvårdsadministration. Även gymnasieskolans hotell- & restaurangutbildning är förlagd till Riksäpplet, som erbjuder både bricklunch och à la carte.

Sport Campus Sweden
– kombinerar idrott med högre utbildning
Knuten till högskolan finns också ett helt nytt utbildningsalternativ som vänder sig till den som vill kombinera högre utbildning med idrott. Redan 2003 tog Haninge tillsammans med Södertörns Högskola, KTH och Karolinska Institutet initiativet till Sport Campus Sweden – som nu blivit en föregångare i sitt slag. Förutom utbildningen i Haninge arrangeras studier även på andra högskolor i kommuner runt om i Stockholmsområdet. Förutom de anknutna högskolorna är ett antal specialidrottsförbund, idrottsmedicinare, coacher och sponsorer engagerade i Sport Campus Sweden. Bland studenterna finns åtskilliga som är aktiva på elitnivå inom sina respektive idrotter – varav flera på landslagsnivå. Haninge har med Sport Campus Sweden visionen att till år 2012 bli "En av Europas ledande inom elitidrott och studier."

Läs mer på Sportkampus hemsida

Haninge – inte bara ett val för högre utbildning

  • Redan på grundskolenivå finns exempel på temainriktningar. I Haninge Musikklasser, för årskurserna 6-9, får eleverna under ett antal veckotimmar fokusera på musikens värld – det finns både sångklasser och orkesterklasser att välja mellan.

  • Haninge har en av Stockholmsområdets största och modernaste gymnasieskolor – Fredrika Bremergymnasiet, med ett flertal spännande inriktningar inom språk, natur, media och humaniora.

  • Bland de fristående gymnasieskolorna kan nämnas Walthers Gymnasium med sin profilering mot idrott och IT.

  • Haninge erbjuder också ett yrkesgymnasium med inriktning på el, fordon och bygg – liksom natur- och lantbruksgymnasiet Berga Lantbruksskolor.
Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-01-30

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.