Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Säkra skolvägar

Vandrande skolbuss. Foto: Magnus Wegler

Många elever, föräldrar och lärare upplever trafiken kring skolan som ett problem. För att hitta lösningar på detta finns projektet Säkra skolvägar. Syftet är att bryta trenden där allt fler barn skjutsas till och från skolan.

Skjutsningen innebär ökade luftföroreningar och osäkra skolvägar eftersom många elever lämnas och hämtas samtidigt inom samma område. Skjutsningen bidrar även till att barnens hälsa försämras på grund av minskad vardagsmotion.

Forskning visar att ökad vardagsmotion hos barn ger ökad koncentration och ökad inlärningsförmåga. Bättre kondition hos barnen minskar även risken för sjukdomar som diabetes senare i livet. Barn som går eller cyklar på morgonen är helt enkelt piggare, friskare och mer koncentrerade i skolarbetet!

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2013-07-11

information

Säkra skolvägar genomfördes inom ramen för kommunens klimatstrategi läsåret 2010/2011.

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.